NEWS This is the latest News !

Klasik tıp için tamamlayıcı tedaviler her zaman var olmasına rağmen özellikle 90’lı yıllarda bu alternatif tedavilerin kullanımı artmaya başladı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp anlamına gelen GETAT uygulamaları Sağlık Bakanlığımız tarafından yönetmelikle düzenlenmiş olup, GETAT uygulamalarını yapacak uzmanlardan bazı şartlar istenmektedir.

Ayrıca GETAT uygulamaları 15 başlık altında toplanmıştır. Bu 15 başlık içindeki ozon terapisi birçok hastalığa ve ağrıya iyi gelen bir yöntemdir. Bu yazımızda GETAT ve ozon terapisi hakkında detaylar verip, ozon tedavisinin hastalar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedelim.

Dünya Sağlık Örgütü ve GETAT

Hastalıklar, insanlığın var olmasıyla birlikte değişim gösteren bir durumdur. Geçmişten günümüze kadar hastalıklarla mücadele etmek için insanlar doğadan ve deneyimlerinden faydalanarak çözüm aramışlardır. Bu durum tedavilerin gelişmesine neden olmuştur. Ozon terapisi de doğada bulunan ozon gazının özelliklerinin tıpta kullanılmasına neden olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), GETAT konusunda raporlar ve stratejiler geliştirmiştir. Böylece, ülkemiz dâhil birçok ülke geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında düzenlemeler yapmıştır. Bunun sonucunda GETAT uygulamaları sağlık politikalarının bir parçası olmuştur.

GETAT hizmetlerinin eğitimli doktorlar tarafından verilmesi gerekir. Ayrıca bu uygulamalar sürekli denetlenmelidir. Bunun yanında GETAT ve ozon terapisi hizmetleri sağlık kurumu bünyesinde hastalara verilmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarının sağlık politikalarındaki rolünün tamamlanmasının tamamlayıcı tedavilerin güvenirliliğini güvence altına aldığını belirtmektedir. Böylece iyi uygulamalar desteklenir ve gerekli yasal mekanizmalar oluşturulur.

 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Konvansiyonel, tamamlayıcı olmayan tıp terimleri genel olarak geleneksel tıpla birbirinin yerine kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü, geleneksel tıbbı, farklı kültürlere ait olan inançlar ve tecrübelerin fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların önlenmesi, tanı konulması ve tedavisinde kullanılması olarak tanımlar.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, toplumun temel sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinde önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı, geçmişten günümüze geliştirilmeye devam eden uygulamalar olarak nitelendirir.

Özellikle bazı Asya ülkelerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp, hastalıkların yönetiminde ve tedavisinde kullanılır. Ayrıca GETAT ve ozon terapisi konusu kapsamında, dünyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ozon tedavisi, akupunktur, mezoterapi, masaj, müzik terapi örnek olarak verilebilir.

Tamamlayıcı Tedavi Olan Ozon Terapi Nedir?

Hastalıklar sonucu bozulan fonksiyonların yeniden canlanması için doktorun vücut boşluklarına veya dolaşım sistemine ozon&oksijen karışımını belli dozlarda uygulamasına ozon terapi denir. Yaman Cerrahi Tıp Merkezinde bu tedavi uzman doktor tarafından özellikle hastaların ağrılarını dindirmek için yapılmaktadır. Bu terapiyi doktor maksimum 20 dakika süren seansta etkili bir şekilde uygular. Ozon terapide uygulanacak seans sayısı hastanın hastalığına göre değişecektir.

Sonuçta, GETAT ve ozon terapisi konusu kapsamında sağlık uygulamalarının bilimsel yöntemlerle araştırılıp yapılması gerektiğini vurgulayalım. Ayrıca uzman doktorun ozon tedavisi uygulamasında bilgili ve tecrübeli olması önemlidir. Zaten ozon uygulamasını eğitimini almış doktorların yapması ve bunların dışında kalanların bu uygulamayı yapmaları engellenmelidir. GETAT ve ozon terapisi konusu kapsamında, tedavinin alternatifi veya tamamlayıcısı olan ozon tedavisi için hastanemizi arayıp bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Hizmetlerimiz

2
Ozon ile Ağrı Tedavisi

Ozon tedavisi saç köklerini kuvvetlendirir. Saç dökülmesini engeller. Enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili bir yöntemdir.

1
GETAT ve Ozon Terapisi

Ozon tedavisi saç köklerini kuvvetlendirir. Saç dökülmesini engeller. Enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili bir yöntemdir.

Img-4294
Ozon Terapi

Son teknolojik cihazlarımızla birçok hastalığın teşhisini uzman doktorumuz yapmaktadır

Dr. Ethem AKKOL

Ozon Terapi