Hakkımızda

Yaman Cerrahi Tıp Merkezi olarak, 2011 yılından beri hastalarımıza sağlık hizmeti veriyoruz.  Hastane modern binası, ekipman ve teknik cihazlarıyla 5000 m2 kapalı alana sahiptir. Ayrıca hastanemizde saç ekimi kliniği, KBB kliniği, kadın hastalıkları ve doğum kliniği, dâhiliye kliniği, radyoloji kliniği, ağız ve diş sağlığı kliniği, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği, genel cerrahi kliniği, göz sağlığı ve hastalıkları kliniği, medikal estetik kliniği, laboratuvar hizmetleri ve lazer epilasyon ve cilt bakımı bölümü bulunmaktadır.

Hasta odaklı bir yaklaşımla, en iyi sağlık hizmetini sunarak toplumumuzun sağlık düzeyini korumak ve yükseltmektır. Hastalarımıza çok yönlü sağlık hizmeti vererek yaşam kalitelerini artırmaktır. Erken tanı ve tedaviyi sağlamaktır. Kronik hastalıkların sürekli tedavi ve bakımını sağlamaktır. Sağlık konularına fiziksel, sosyal ve psikolojik etkenleri dikkate alarak yaklaşmaktır.

Sağlık alanında teknoloji ve inovasyonu yakından takip ederek öncü bir kurum olmak ve toplum sağlığını koruyup geliştirmektir.

Hastalara değer vermek, hasta haklarını bilmek ve korumak, hasta ve personel güvenliğini önemsemektir. Tıp biliminin gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli hizmet sunmaktır. Kalite Yönetim Sistemi kurallarından ödün vermemektir. Halk sağlığını koruyucu ve geliştirecek faaliyetler yapmaktır. Toplum ve çevreye çarşı duyarlı ve sorumlu davranmaktır. Sürekli gelişime önem verip sağlamaktır. Çalışanların eğitimini ve memnuniyetini sürekli artırmaktır.

  • Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız.
  • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.
  • Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımı sağlarız.
  • Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli işgücü yaratır, özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.
  • Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunan referans bir hastaneyiz.
  • Sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirerek tıbbın gelişimine katkıda bulunuruz.
  • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.
  • Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.